Ordförande har ordet

Vi har alla ett stort ansvar som vilar på våra axlar för den värld som formas under vår tid. Det må vara svårt att förstå när du är mitt uppe i livet, men hela tiden planteras frön som en dag kommer att blomma ut. Det gör att varje del av historian är en tid av förändring – både för samtiden och framtiden. Den värld och den verklighet våra barn föds in till är en produkt av våra strider, värderingar och framsteg.

Den svenska vänstern har under den senaste månaden utannonserat massiva skattehöjningar och regleringar. Syftet är att flytta makt från individ och familj till politikerna i Rosenbad. De försvarar sitt agerande med att de tar ansvar för Sverige – en argumentation som delar av den svenska högern tyvärr har accepterat.

När vi försvarar vår politik med att staten behövs för att säkerställa människors lycka och att strukturer endast kan brytas genom en statlig järnhand kvoterad föräldraförsäkring, kulturanslag, den enorma omfördelningspolitiken och så vidare då har vi accepterat vänsterns verklighet. Där kan vi varken vinna val, eller än viktigare, vinna slaget om idéerna.

Vi som tror på ett friare och bättre Sverige måste bemöta människor riktiga problem med våra svar. Vi måste identifiera de områden där människor är oroliga och tydligt förklara varför den liberalkonservativa vägen är den enda vägen framåt. Fria Moderata Studentförbundet – det vill säga du och jag – har här ett stort ansvar. Vi är den rörelse i Sverige som allra vassast kan arbeta för detta. Inte minst när vi långt bortom partilinjer och plattityder förenar högerstudenter från alla läger.

Tyvärr finns det i dag en djupt oroande diskrepans mellan våra folkvalda och våra medborgare. I riksdag och Rosenbad talas det om ett feministiskt försvar, samtidigt undrar medborgarna i Hjo kommun varför polisstationen har stängt och det tar fyrtio minuter för en ambulans att komma fram. På samma sätt diskuteras begreppet öppenhet på riksnivå medan människor undrar varför deras parker är nedskräpade och inte ens en bråkdel av alla villainbrott klaras upp.

Vi skall inte misströsta. På alla dessa frågor har vi tydliga svar. Utan ett fungerande våldsmonopol förlorar staten sin legitimitet, och lagar och regler skall gälla för alla. På samma vis ger lägre skatt både mer frihet och en störra förutsättning för att skapa värde. Staten skall inte underminera civilsamhället genom att slå ut det – myndigheten för civilsamhället var en synnerligen omoralisk Alliansreform – och varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Svaren är tydliga, men våra företrädare verkar alltför upptagna av House of Cards för att se dem.

Vad är det som har hänt? Saknar dessa individer egna perspektiv eller problem och kan således inte se vägen framåt? Förstår man inte vikten av historien för att man aldrig varit en del av den?

***

Min farfar föddes för 112 år sedan i Tsarryssland. Blott åtta år gammal skrevs han in på officersutbildningen och när han var 14 år flydde han – mitt under brinnande revolution och kommunistisk statskupp – den enda verklighet han då kände till.

Historiens vingslag och en pakt mellan Stalin och Hitler satte honom i Dachau under andra världskriget. Efter kriget slog tillfälligheter åter till och år 1958 kom han till Sverige. Hela hans liv kom att styras efter de idéer som – med eller utan kraft – vann sin samtid.

När jag tänker på min farfars livsöde får jag ett bredare perspektiv på livet. Det slår mig att när han föddes var skattetrycket i Sverige under 10 procent, och i dag tvingas en vanlig löntagare ge upp nästan 70 procent av det värde man skapat. På samma sätt påminns jag om idéers kraft och vikten av att alltid stå upp för det man tror på – allra mest så när vinden blåser kallt kring friheten.

Det finns få människor som har förstått det här likt makarna Myrdal. När Alva Myrdal först introducerade sin idé om den politiskt kontrollerade förskolan skrämdes den dåvarande socialdemokratiska partiledning av vad de ansåg var revolutionära idéer. I dag utgår Moderata Samlingspartiet från att alla föräldrar har synpunkter på dagis, eftersom att alla föräldrar vill att deras barn ska gå på dagis. Samtidigt väljer man att inte se att det inte finns något reellt alternativ. Låt oss betänka vad Gunnar och Alva Myrdal slog fast: »Våra tankar rinner ju alltid fram över decenniets lagrade doktrinfossil, vare sig vi veta det eller inte – och mest så när vi inte veta det.«

Det är dags att dra i nödbromsen och stanna upp den socialdemokratiska hegemonin på riktigt. Detta görs inte genom att rösta ut dem från Rosenbad. Vi måste ta ansvar för det samhälle vi vill leva i och de idéer vi vill skall leda vägen framåt. Står vi inte upp för det vi tror på kommer ingen annan att göra det för oss – och makarna Myrdals doktrinfossil kommer att diktera även de nästakommande hundra åren av politisk identitet och idéutveckling. Fria Moderata Studentförbundets viceordförande emeritus Patrik Strömer sammanfattade det väl genom att parafrasera Mao Zedong: Alla människor har en ideologi – sin egen eller någon annans.

Det här är även något valvinnarna och maktpolitikerna bör påminna sig om. Val vinns nämligen inte på budskap om stabila statsfinanser, med undantag av extraordinära omständigheter som riksdagsvalet år 2010, om politiken helt saknar känsla. Vi måste visa att vi har trovärdiga svar på människors riktiga problem – våra liberalkonservativa svar – och visa på en passion för både samhället, medborgarna och vårt eget budskap.

En värld utan idéer är en värld där vi har accepterat att någon anna – eller något annat – bestämmer. Det är en värld där människor känner sig maktlösa inför sin egen framtid och tyr sig till de som ger vilket svar som helst, så länge det är ett svar. Låt oss medlemmar i detta anrika studentförbund lova oss själva att alltid stå upp emot detta. Vår röst behövs för att fortsätta leda Sverige till ett bättre och friare land.

Socialdemokraterna har alltid varit det parti som representerat falangstrider, statsindividualism och förmynderi. Låt oss representera idéer, valfrihet och ägardemokrati.


Er vän och syster,

Alexandra Ivanov

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s