Om Svensk Linje

Svensk Linje är Fria Moderata Studentförbundets tidskrift.Vårt mål är att bedriva radikal borgerlig debatt och ge våra medlemmar tankeväckande texter från intressanta skribenter, så väl som verka som ett forum för våra medlemmar att utveckla sina egna pennor. Här publicerar vi texter från äldre nummer.

Redaktör för tidskriften är Markus Konow.
Kontakt
Markus.konow@fmsf.se

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s